Το , αποφάσισε την μετάταξη δέκα (10) εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

H απόφαση

Μετάταξη δέκα (10) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων με μεταφορά θέσης και πίστωσης, σε θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε . αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1824/1998

Μετατάσσουμε δέκα (10) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ