Μεταπτυχιακά: Τι γίνεται με τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/03/2019 - 12:00 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Διευκρινήσεις απέστειλε προς όλα τα (Α.Ε.Ι.) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Η. Γεωργαντάς, με αφορμή ερωτήματα που δέχτηκε το Υπουργείο αναφορικά με την εφαρμογή της διάταξης  της  παρ.  γ ́  του  άρθρου  17 του  ν.4559/18 «Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο  και  άλλες  διατάξεις»(Α ́  142), για τον αριθμό και τον τρόπο επιλογής εισακτέων σε Πρόγραμμα Σπουδών.

Με το έγγραφο που έχει θέμα "Εφαρμογή της διάταξης του ν.4559/18 (Α ́142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών", ξεκαθαρίζονται τα εξής:

1.Στην περίπτωση που σε ΠΜΣ ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε δέκα (10), αλλά  κατόπιν  της  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  επιλογής  από  το  Τμήμα  προκύπτει μικρότερος  αριθμός  φοιτητών,  μπορεί  το  υφιστάμενο  να  συνεχίσει  τη λειτουργία του με λιγότερους από 10 εγγεγραμμένους φοιτητές, εφόσον το Ίδρυμα κρίνει ότι μπορεί να το λειτουργήσει.

2.Ο ανωτέρω καθοριζόμενος ως ελάχιστος αριθμός φοιτητών αφορά στην ίδρυση και στη προκήρυξη του ΠΜΣ.

3.Τα ΠΜΣ τα οποία ιδρύθηκαν κατ ́εφαρμογή των διατάξεων του 4485/17 (Α ́114) με αριθμό εισακτέων μικρότερο του ανωτέρω, οφείλουν για την εισαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να επανιδρυθούν.

Loading...
  • ideascentral

    europalso