Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους γνωμοδότησε σχετικά με επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων, σε μια σειρά από περιπτώσεις όπου ζητήθηκε υπηρεσιακά κατά πόσο αυτά είναι νόμιμα (έλεγχος γνησιότητας) ή θα πρέπει τα επιδόματα αυτά να ανακληθούν.

Ταυτόχρονα, παραθέτει και το νομικό πλαίσιο που διέπει τα των δημοσίων υπαλλήλων, συγκριτικά με την άνοδο κλιμακίου και τα χρήματα που πρέπει να λαμβάνουν. Ακολουθεί ερμηνεία των σχετικών διατάξεων ανά περίπτωση.