Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη  21-10-2021 οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δημοσίευσαν «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022» που συμπεριλαμβάνει τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθεί Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας για την περίοδο 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους, από την Παρασκευή 22-10-2021 μέχρι και το Σάββατο 30-10-2021 και ώρα 19.00, στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας, στη διεύθυνση: .

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιγράφεται αναλυτικά στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος, όπου είναι αναρτημένες και οι αντίστοιχες προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.