Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, κας Νίκης Κεραμέως και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη, καθορίστηκε ο αριθμός των μαθητευομένων του – Τάξη Μαθητείας.

Η απόφαση

Aπό την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους- σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκαλείται δαπάνη που αφορά: α) την επιδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, β) την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: Μέγιστη δαπάνη ύψους έως 3.207.494,16€, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2021: έως 1.069.164,72€ και για το 2022: έως 2.138.329,44€. Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας, Ο αριθμός των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 2.678. Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευομένων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 2021-2022, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.