Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας 2018-2019 για απόφοιτους Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/07/2018 - 10:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Προετοιμασία υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019 για τους απόφοιτους Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ –  Σύμφωνα με το Έγγραφο 126572/Δ3/25/07/2018  του Υπουργείου Παιδείας

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/09-07-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», από το σχολικό έτος 2018-2019, δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» έχουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Ε.Σ.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας αυτών.

2. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την προετοιμασία της έναρξης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας της περιόδου 2018-2019 για τους αποφοίτους του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ7/119922/Δ4/16-07-2018 εγκύκλιο με τίτλο: «1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019».

Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2018-2019, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

1. Έχει ολοκληρωθεί η φάση καταγραφής των θέσεων Φορέων του Δημοσίου Τομέα κι εντός της εβδομάδας θα αποσταλούν στις ΠΔΕ οι πρώτοι Πίνακες με τις θέσεις μαθητείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά την ανταπόκριση των φορέων στην με αριθμό 65092/24-04-2018 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.».

2. Συνεχίζεται η καταγραφή φορέων του Ιδιωτικού Τομέα στο Portal του ΟΑΕΔ και θα αποσταλούν οι πρώτοι ενδεικτικοί πίνακες ώστε σε συνδυασμό με τις θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα, να αξιοποιηθούν ως βάση αναφοράς για το σχεδιασμό των Τμημάτων Μαθητείας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ9/111628/Δ4 «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» (ΦΕΚ 2726Β 09.07.2018). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικές δομές για την ανεύρεση θέσεων στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν πιθανότητες λειτουργίας. Η ανταπόκριση των ιδιωτικών φορέων θα καταγράφεται στο portal του ΟΑΕΔ μέχρι και τις 10/9/2018, οπότε και θα αποσταλεί ο τελικός πίνακας Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα.

3. Όσον αφορά στην έναρξη υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019, και της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την υλοποίηση των νέων Τμημάτων Μαθητείας αποστέλλεται συνημμένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι και την έναρξη των Τάξεων Μαθητείας.

4. Από τον Οκτώβριο του 2018 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας – με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας – στις παρακάτω είκοσι μία (21) ειδικότητες:

 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 Γραφικών Τεχνών
 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 Αισθητικής Τέχνης
 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 Τεχνικός Οχημάτων
 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 Βοηθός Νοσηλευτή
 Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 Βοηθός Φαρμακείου
 Κομμωτικής Τέχνης

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso