Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας  δεν προέβλεψε κάτι πολύ σημαντικό: το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ίδρυση των νέων δομών αναφέρει η ομάδα επαγγελματικός προσανατολισμός .

Η ανακοίνωση

Με το ν.1566/1985 (άρθρα 37-39), οργανώθηκε ο επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Β/θμια Εκπ/ση σε επίπεδο Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης και σχολικής τάξης. Φέτος, μετά από 36 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, φαίνεται αυτός  να  έχει εκλείψει, αφού οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι βρίσκονται στις τάξεις  διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητας τους, ενώ στις Δ.Δ.Ε. δεν υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Πόσο μάλλον,  όταν πρόκειται για   μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά που η  προσφορά  υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αφού προβλέπονται αλλαγές σημαντικές στο εκπαιδευτικό σύστημα που απαιτούν ουσιαστική προετοιμασία για τη μετάβαση στις καταλληλότερες και καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Δυστυχώς, με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς καταργήθηκαν οι δομές των ΚΕΣΥ-Κέντρων Εκπαιδευτικής και  Συμβουλευτικής Υποστήριξης που υποστήριζαν το  θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ  με το νέο νόμο 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α΄/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» «μετακομίζει» και πάλι ο θεσμός σε νέες δομές, τα «Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.),  που όμως  δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί και που είναι αμφίβολο,  αν θα λειτουργήσουν και την επόμενη χρονιά. Σε αυτό συνηγορούν  αφενός το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας  στην επιλογή στελεχών και αφετέρου η αδυναμία των  περισσότερων σχολικών μονάδων να διαθέσουν χώρο αλλά και οι  σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Την ίδια στιγμή και ο Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Δ.Δ.Ε., που ορίζει ο νέος νόμος, δεν πρόκειται να επιλεγεί πριν από τους  προϊσταμένους του, γεγονός που ενισχύει το φόβο της πλήρους  απενεργοποίησης του θεσμού το τρέχον σχολικό έτος.

Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας  δεν προέβλεψε κάτι πολύ σημαντικό: το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ίδρυση των νέων δομών Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Με ανοιχτή επιστολή στην Υπουργό Παιδείας οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη ΣΥΕΠ (έχει ήδη δημοσιευτεί με υπογραφές των εκπαιδευτικών ΣΥΕΠ), εξέφρασαν ήδη  την αγωνία τους για το κενό που υπάρχει στην παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την επιλογή Υπευθύνου στις Δ.Δ.Ε. και την ίδρυση και στελέχωση των νέων δομών ΓΡΑΣΥΠ. Παράλληλα πρότειναν ως λύση για την κρίσιμη φετινή χρονιά την ετήσια απόσπαση στις αρμόδιες  Δ.Δ.Ε.,  των  πρώην Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ΚΕΣΥ για παροχή υπηρεσιών  Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να συνεχιστεί η προσφορά των υπηρεσιών ΣΕΠ και η  άριστη συνεργασία  με μαθητές/τριες, γονείς, φορείς και σχολικές μονάδες, λειτουργώντας υποστηρικτικά  στη δύσκολη και περίπλοκη διαδρομή τους προσφέροντας με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες τους προς όφελος των νέων παιδιών και το συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα, ώστε να τύχει μιας απάντησης αλλά και αξιολόγησης,  η πρόταση που υποβλήθηκε. Οσο βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η πρόταση αυτή είναι η πλέον ωφέλιμη για την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τις υπηρεσίες ΣΥΕΠ, γεγονός που αποδεικνύεται και από τους απολογισμούς που κάθε χρόνο καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί της ΣΥΕΠ αλλα και τη ζήτηση των υπηρεσιών που καθημερινά καταγράφεται στις Δ.Δ.Ε.

 Οι Εκπαιδευτικοί  Δ/θμιας Εκπ/σης με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,  Υπεύθυνοι Συ.Ε.Π. στα πρώην  Κ.Ε.Σ.Υ.:

Μπατάλα Κωνσταντίνα – (διάθεση Δ.Δ.Ε.)  Ηράκλειο Κρήτης

Μυργιώτη Ευφροσύνη – (διάθεση Δ.Δ.Ε.)  Καρδίτσας

Σαρακίνου Μαρία- (διάθεση Δ.Δ.Ε.)  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης