ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ !! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ