Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014/2015 παρουσίασαν αύξηση 0,7% στα Γυμνάσια και μείωση 1,6% στα Λύκεια σε σχέση με το 2013/2014.

Αυτό προκύπτει από τις στατιστικές για τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια), από τα στοιχεία των οποίων παρατηρούνται και τα ακόλουθα:

Μείωση των εκπαιδευτικών δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε χτες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και που αφορούν το διδακτικό έτος 2014 – 2015.

  • Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, σε σχέση με το 2013 – 2014, παρουσίασαν αύξηση κατά 0,7% στα Γυμνάσια (φτάνοντας τους 312.494) και μείωση κατά 1,6% στα Λύκεια (φτάνοντας τους 238.134).
  • Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, σε σχέση με το προηγούμενο, παρουσίασαν αύξηση κατά 6,1% στα Γυμνάσια και κατά 2,7% στα Λύκεια (99.694 και 78.385 αντίστοιχα).
  • Οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 0,3% στα Γυμνάσια και κατά 1,6% στα Λύκεια και ήταν 1.800 στα Γυμνάσια και 1.327 στα Λύκεια.
  • Το διδακτικό προσωπικό στα Γυμνάσια ήταν 37.498, μειωμένο κατά 3%, και στα Λύκεια 23.439, μειωμένο κατά 3,7%.
  • Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2014 – 2015 είναι 1 εκπαιδευτικός για 8,3 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικός για 10,2 μαθητές στα Λύκεια, ενώ για το σχολικό έτος 2013/2014, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8,0 και 1 προς 9,9.
  • Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 33,7% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 35,1% των Λυκείων της Ελλάδας.
  • Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά της δημόσιας και ιδιωτικής Εκπαίδευσης, το 2015 λειτούργησαν 1.717 δημόσια και 83 ιδιωτικά Γυμνάσια, με 298.969 και 13.525 μαθητές αντίστοιχα. Από τα Λύκεια, τα 1.239 ήταν δημόσια και 88 ιδιωτικά, με 224.578 και 13.556 μαθητές.