Μεγάλο και φέτος το ενδιαφέρον για εξ αποστάσεως σπουδές


Μεγάλο ήταν και φέτος το ενδιαφέρον για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Χίλιοι τριακόσιοι (1.300) περίπου νεοεισερχόμενοι φοιτητές προχώρησαν στην εγγραφή τους στα 27 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη ανάγκη και την επιθυμία για ευέλικτη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς χωροχρονικούς ή άλλους περιορισμούς.

Το ενδιαφέρον αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και εργασιακής αβεβαιότητας. Επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές δυνατότητες και ευκαιρίες που το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει στην κοινωνία και τον πρωταρχικό και επιτελικό ρόλο του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως το κατεξοχήν Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους και προσφέρει – με ευέλικτα και ποιοτικά προγράμματα σπουδών – δικαίωμα στη μόρφωση σε όσους το επιθυμούν, για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να υλοποιήσουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα λειτουργήσουν συνολικά τρία (3) πτυχιακά προγράμματα σπουδών και εικοσιτέσσερα (24) μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ (δεκαεννέα (19) στην ελληνική και πέντε (5) στην αγγλική γλώσσα) σε ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Πέραν των προγραμμάτων που οδηγούν σε τίτλους σπουδών, το ΑΠΚΥ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, παρέχει δυνατότητες σε όλους όσοι το επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και να πιστοποιήσουν την επιμόρφωσή τους σε τομείς αιχμής. Ακόμη, με προγράμματα που λειτουργούν σε συνεργασία με τα υπουργεία Άμυνας και Παιδείας & Πολιτισμού, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης στους Κύπριους Εθνοφρουρούς, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ευέλικτη, εξ αποστάσεως μεθοδολογία και τις υποδομές τηλεκπαίδευσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ: www.ouc.ac.cy