Μεγάλη υποχώρηση των ενοικίων στην αγορά γραφείων της Αθήνας