Τροπολογία με την οποία συστήνονται 100 νέες μόνιμες θέσεις καθηγητών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), τις Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέθεσε σήμερα ο υπουργός, Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

 

Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ των υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να καθοριστεί η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, με τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών επιλογής.

 

Με στόχο λοιπόν την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ομαλή λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) και τη μείωση, κατά το δυνατόν, των προσλήψεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με το οποίο σήμερα ασκείται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έργου, συστήνονται εβδομήντα επτά (77) νέες θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, εκ των οποίων οι πέντε (5) στη βαθμίδα καθηγητή, οι επτά (7) στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή, οι σαράντα οκτώ (48) στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή και δεκαεπτά (17) στη βαθμίδα καθηγητή εφαρμογών.

 

Με την παράγραφο 5, αυξάνονται κατά επτά (7) οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13), ενώ, με την παράγραφο 6 αυξάνονται κατά δέκα έξι (16) οι θέσεις του Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν..

Σημειώνεται ότι ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εντάξει στα περιφερειακά προγράμματα, 10 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό των Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε αναρτημένη την τροπολογία και τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εδώ