Παρατείνεται για περίπου ενάμιση χρόνο η θητεία των Συμβουλίων όλων των ΑΕΙ καθώς έπρεπε κανονικά να κάνουν εκλογές άμεσα διότι με το τέλος Μαΐου ολοκληρωνόταν και η θητεία τους.

Καθώς λοιπόν τα Συμβούλια των ΑΕΙ παραμένουν μεταξύ «φθοράς και αφθαρσίας», με την κυβέρνηση να μη θέλει τον θεσμό αλλά να μην μπορεί και να τον καταργήσει, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας τους ως τις 31 Αυγούστου 2017.
Στα ΑΕΙ στάλθηκε χθες, Δευτέρα, η εξής ενημέρωση: «Με τη με αριθμ. 87053/Ζ1/30.5.2016 απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση ΦΕΚ, η θητεία των Συμβουλίων Ιδρύματος των πανεπιστημίων παρατείνεται μέχρι 31.8.2017».
Και αυτό επειδή δεν είχε ακόμη αποφασιστεί με ποιον τρόπο θα γίνουν οι εκλογές για τα μέλη των νέων Συμβουλίων καθώς η θητεία τους έληγε.