"Μαχαίρι" σε τμήματα των ΕΠΑΛ στις Κυκλάδες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2017 - 09:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων – Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα τελευταία χρόνια και εντονότερα στα χρόνια της Μεγάλης Καπιτα­λιστικής Κρίσης και των Μνημονίων, στα της χώρας ασχολούνταν με μια περίεργη αριθμητι­κή.

Πάσχιζαν να κατευθύνουν τις επιλογές ειδικότητας των μαθητών τους έτσι που τομείς και ειδι­κότητες να αποφεύγουν τη ζώνη των «ολιγομελών» η οποία γινόταν χρόνο με το χρόνο ολοένα και πιο επικίνδυνη. Ένα παιγνίδι που δεν μπορούσε να κερδηθεί: οι πιο τολμηροί από τους διευθυντές των ΕπαΛ έβλεπαν συχνά να τους εγκρίνεται η νέα ειδικότητα που ζητούσαν, αλλά μόνο για να τους αφαιρεθεί μια άλλη που νόμιζαν σίγουρη.

Φέτος, το  Υπουργείο (περικοπών της) Παιδείας διεμήνυσε αρμοδίως ότι δεν θα εγκριθούν ολιγομε­λή, εάν δεν υπηρετούν ήδη στο σχολείο οι καθηγητές που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Έτσι, τον Ιούνιο σε μια ατμόσφαιρα υποταγμένου πραγματισμού και αισθανόμενοι πάνω τους το άγρυπνο βλέμμα του επιτηρητή από το myschool, οι διευθυντές των σχολείων άρχισαν να περικόπτουν μόνοι τους τα τμήματα που βρίσκονταν υπό την υπουργική απειλή κλεισίματος. Προσπαθούσαν να δηλώσουν στο myschool ό,τι εκτιμούσαν πως είχε ελπίδες να εγκριθεί. Το ζήτημα πλέον στα ΕπαΛ δεν ήταν ποιες ειδικότητες επιθυμούν να σπουδάσουν οι μαθητές μας, αλλά ποιες ειδικότητες μπο­ρεί το σχολείο να υποστηρίξει με τους υπάρχοντες καθηγητές. Δηλαδή αυτό ακριβώς το οποίο επε­δίωκε το υπουργείο, για να επιβεβαιωθεί έτσι, ότι εκείνο που από τη μεριά των διευθυντών φαινο­μενικά αποτελούσε πραγματισμό και (ειλικρινή) προσπάθεια να περισωθούν οι ειδικότητες από την κατάργηση, στην πραγματικότητα ήταν ένας (πολύ αποτελεσματικός) τρόπος για να περάσει στα σχολεία και μέσω αυτών στους γονείς και στην κοινωνία, ο κυβερνητικός σχεδιασμός: «Αν έχετε καθηγητές, κάντε τμήματα ειδικοτήτων, αν όχι, ξεχάστε το˙ εμείς πάντως καθηγητές δεν διορίζουμε».

Τι εστί ολιγομελές τμήμα;

Αν μείνουμε στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων ένα τμήμα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 μαθητές για να λειτουργήσει χωρίς να χρειάζεται έγκριση του Υπουργείου. Αλλά γιατί 8 κι όχι 7 ή 9; Ποιος καθορίζει τη νόρμα του ολιγομελούς; Μα ο λέων του υπουργείου και κα­νείς δεν έχει αμφιβολία για το πώς επελέγη ο αριθμός 8: Ζύγιασαν το πόσα τμήματα κόβονται αν βάλουν το κατώφλι στους 8 μαθητές πόσα αν το βάλουν στους 9 ή στους 7, λογάριασαν και πόσους καθηγητές εξοικονομούν για το δουλεμπόριο της «μαθητείας» συνυπολόγισαν και το μέγεθος της αντίδρασης των θιγομένων και κατέληξαν στους 8. Για μας που αναπνέουμε την κιμωλία δεν υπάρ­χουν ολιγομελή τμήματα. Υπάρχουν μόνο παιδιά που έχουν μορφωτικές ανάγκες. Η ίδια η έν­νοια του «ολιγομελούς τμήματος» δεν είναι παρά ένα τρικ για να αποσπαστεί κοινωνική νομιμοποίη­ση για το απλό γεγονός ότι το κράτος, κατά παράβαση των συνταγματικών του υποχρε­ώσεων, αρνείται να παράσχει εκπαίδευση σε συγκεκριμένα παιδιά που τη ζητούν. Για τα τμήματα και τις ειδικότητες πρέπει να αποφασίζει ο σύλλογος διδασκόντων, το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του σχολείου, που έχει την απαραίτητη γνώση των πραγμάτων και την ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών του.

Πόσο κοστίζει κάθε τμήμα που κόβεται;

Στα νησιά της ΕΛΜΕ Α Κυκλάδων όπου τα σχολεία ανήκουν στην κατηγορία Ε και πάνω, το υπουργείο μας είπε ότι τα «ολιγομελή» χρειάζονταν μόνο την έγκριση του Περιφερειακού Διευθυ­ντή Εκπαίδευσης, ο οποίος, όντας εγγύτερα στον τόπο του εγκλήματος και στους αγανακτισμένους γονείς, δύσκολα θα αποφάσιζε να μην εγκρίνει τμήμα. Όμως κι αυτό ήταν ένα φτηνό κόλπο: το Υπουργείο που υποτίθεται ότι δεν θα επενέβαινε στην κρίση του Περιφερειακού Διευθυντή, μας έλεγε ψέματα τον Ιούνη: επενέβη και έκοψε στα νησιά της ΕΛΜΕ μας 4 τμήματα:

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το υπουργείο ενέκρινε τελικά την ειδικότητα των Υπαλ­λήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών στο ΕπαΛ Σύρου, που της έλειπε ένας μόνο μαθη­τής για να μην χαρακτηριστεί καν «ολιγομελής». Πανελληνίως είχαν κόψει κάπου 230 τμήματα, πήραν πίσω τα 102, έκοψαν άλλο ένα, επομένως τα κομμένα είναι πλέον 129. Καθόλου άσχημα για μια χρονιά! Αλλά και στα 102 τμήματα που σώθηκαν την τελευταία στιγμή, το κλίμα βαραίνει καταθλιπτικά. Το σχο­λείο θα έχει πια μειωμένες προσδοκίες για εγκρίσεις τμημάτων και είναι εξοικειω­μένο με την ιδέα της απώλειας ειδικοτήτων

.Από το γεγονός πάντως ότι σε κάποια από αυτά τα κομμένα ολιγομελή υπηρετούσαν ήδη στο αντί­στοιχο ΕπαΛ οι καθηγητές που χρειάζονταν για να λειτουργήσουν, αποδεικνύεται πως για να εγκρι­θεί πράγματι ένα ολιγομελές δεν αρκούσε μόνο να υπάρχουν οι αναγκαίοι καθηγητές αλλά και να μην χρειαστεί να διατεθούν για να βουλώσουν τρύπες στα γενικά μαθήματα του ΕπαΛ ή στα δι­πλανά σχολεία με δεύτερη ή τρίτη ανάθεση ή ακόμα και στην κακόφημη «μαθητεία». Σε τέτοιου είδους τμήματα, η μισθολογική δαπάνη που εξοικονομήθηκε είναι σίγουρα μικρότε­ρη από τα 14.000 που κόστισαν τα καινούργια λάστιχα του κρατικού αυτοκινήτου του πρώην πρω­θυπουργού Σαμαρά!
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την εκτίμηση ότι οι περικοπές των τμημάτων δεν γίνονται αποκλει­στικά για λόγους περικοπής κρατικών δαπανών. Όσο ποταποί κι αν είναι αυτοί οι λόγοι, υπάρχουν και χειρότεροι: Οι περικοπές των τμημάτων γίνονται επίσης και για να εδραιωθεί στην κοινή αντί­ληψη ο έλεγχος, η επιτήρηση και η αυθεντία του κράτους πάνω στις ζωές των εργαζομένων. Το σχολείο δεν είναι μόνο ούτε κατ' εξοχήν μια ταξική κρησάρα (δεν αποκλείει κατ' αρχήν την ταξική κινητικότητα). Το σχολείο λειτουργεί κυρίως ως μέσο πειθάρχησης – αναπαραγωγής του ταξικού συστήματος συνολικά˙ και η άσκηση της κρατικής αυθαιρεσίας απαγορεύοντας στο μαθη­τή να σπουδάσει αυτό που επιθυμεί, αυτήν ακριβώς τη λειτουργία υπηρετεί. Το αν αυτή η απα­γόρευση μοστράρει την εγκυρότητα ενός αριθμητικού μέτρου – 8 μαθητές κατ' ελάχιστο – ή επικα­λείται το μπακάλικο κόστος της εκπαίδευσης, αυτό δεν αποτελεί παρά μια τεχνική της άσκησης εξουσίας ενός αστικού κράτους, που μπορεί να χαρίζει με μια χειρονομία χρέη 800.000.000€ στους ιταλικούς σιδηροδρόμους, αλλά μετράει μια μια τις ώρες διδασκαλίας που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, θεωρώντας τα σχολεία κάτι σαν ζημιογόνες επιχειρήσεις.

Η Παιδεία είναι Κοινό Αγαθό, Είναι Επένδυση της Κοινωνίας μας στο Μέλλον της˙ δεν είναι Δαπάνη. Απαιτούμε:

Άμεση Έγκριση Όλων των «Ολιγομελών» Τμημάτων. Κανένα Τμήμα δεν εί­ναι Ολιγομελές.

Το πολύ 20 Μαθητές στο Τμήμα, 15 στις Κατευθύνσεις και 10 Μαθητές ανά Καθηγητή στα Εργαστήρια.

Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί, Τώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παπαδημητρίου

Δημήτρης

Παπαδημητρίου

Τάκης

Loading...


  • europalso

    ideascentral