Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας και για τον καλύτερο προγραμματισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων για το ερχόμενο σχολικό έτος 2018-19, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου σας (ακόμα και αν αυτοί απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. μακροχρόνια άδεια, απόσπαση, κ.α.), καθώς και όσους εκπαιδευτικούς βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας και έχουν τοποθετηθεί προσωρινά και υπηρετούν στο σχολείο σας, ότι θα πρέπει να δηλώσουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας την πρόθεση τους για λήψη μακροχρόνιας άδειας (άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου, κύησης, λοχείας κτλ.) κατά το ερχόμενο σχολικό έτος.

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας

Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με την πρόθεση για λήψη μακροχρόνιας παρακαλούμε να καταχωρηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/05/2018 στη φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η καταχώριση των στοιχείων στην φόρμα θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα “Η απάντησή σας καταγράφηκε επιτυχώς”, όταν πατήσετε το κουμπί Υποβολή.

Επισημαίνουμε ότι η προαναφερθείσα δήλωση πρόθεσης δεν είναι δεσμευτική (όσον αφορά τη λήψη της άδειας) για τον εκπαιδευτικό. Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, όπως γινόταν μέχρι τώρα και εντός του προβλεπόμενου χρονικού διάστηματος.

Του παρόντος εγγράφου, να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.