ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ. Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές Α.Π.Θ. σας ενημερώνουμε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση στην Π.Φ. Λέσχη. Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τη σχετική διαδικασία,αναρτώντας στο register.auth.gr την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια και σχετικές πληροφορίες στη Γραμματεία (τηλ.