Οι υποβάλλονται έως σήμερα 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων (). Η μεταθέσεων έχει αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και βρίσκεται στις ιστοσελίδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο διαδίκτυο: www.minedu.gov.gr .

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες , εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, για βελτίωση (όσοι έχουν οργανική και επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους) και για οριστική τοποθέτηση (όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιονδήποτε άλλο λόγο). Όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική τοποθέτηση υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση. Αίτηση υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης (από μετάθεση, νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σχολικού έτους 2016-2017 με αναδρομικό ή μη διορισμό, κ.λπ.).