Διευκρίνιση σχετικά με το Μάθημα «» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

H απόφαση

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 19/07-04- 2022 του Δ.Σ.) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην εξεταστέα ύλη των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3137) με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» περιλαμβάνεται «Εισαγωγή» από το βιβλίο: Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Διευκρινίζεται ότι στη σ. 23 του εν λόγω βιβλίου εκ παραδρομής αναφέρεται ότι «Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Μαρτιάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της», ενώ το ορθό είναι «Οι δεκαέξι εκτενείς σάτιρες του Ιουβενάλη εμφανίζουν ανάγλυφα την αθλιότητα της ρωμαϊκής πόλης και των κατοίκων της»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ