Στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

στο

Ηλεκτρονικά θα γίνονται από Δευτέρα 5/9 το μεσημέρι μέχρι 12 Σεπτεμβρίου οι στα πανεπιστήμια, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών, στην εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Οι επιτυχόντες εισάγουν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Διαδικασία εγγραφής πρωτοετών σε σχολές

Στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Αργότερα θα γίνει ταυτοπροσωπία στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστούν και θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια υπουργεία.