Το ενημερώνει ότι από Δευτέρα 10/12/2018 15:00 έως Τετάρτη 12/12/2018 15:00 θα δοθεί στο η απαραίτητη λειτουργικότητα, προκειμένου να τις λανθασμένες εγγραφές (διαγραφή/αποδέσμευση μαθητή) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές.

Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε έλεγχο του Ιστορικού Εγγραφών των μαθητών σας (Κατάλογος μαθητών -> Επεξεργασία μαθητή -> Στοιχεία εγγραφής) ώστε να εντοπίσετε τις εγγραφές που θα πρέπει να αποδεσμεύσετε/διαγράψετε τις επόμενες μέρες.

Στόχος της προσπάθειας είναι η διευθέτηση των «διπλοεγγραφών» ώστε να έχουμε ορθή καταχώριση του μαθητικού δυναμικού έχοντας το πλήρες ιστορικό εγγράφων του.