Κριτήρια επιλογής για μέλη εξετάσεων και εισηγητές στην Επιτροπή Κεντρικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ Α Ομάδας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/03/2015 - 21:11 | Author: Newsroom Ipaidia

Ακόμα και ωρομίσθιοι στην Επιτροπή Κεντρικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ Ομάδα Α

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Προτάσεις για ορισμό εισηγητών – μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α) 2015 ζητά από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του.

Όσον αφορά τα μέλη των εξετάσεων ΕΠΑΛ Α Ομάδας κατά τη διατύπωση των προτάσεων παρακαλούνται να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1) Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ και να έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα (1) από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. τουλάχιστον για ένα (1) σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.

2) Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής να είναι μόνιμοι ή ελλείψει μονίμων αναπληρωτές ΔΕ των ανωτέρω κλάδων και να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δ.Ε. για κάποιο μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα.

3) Δεν μπορεί να μετέχει στην Κεντρική Επιτροπή σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

4) Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα.

Ακολουθούν τα Μαθήματα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων των υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Ι. και τις λοιπές σχολές:

– Νεοελληνική Γλώσσα, του κλάδου ΠΕ2 Φιλόλογοι

– Μαθηματικά Ι, του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικοί

– Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32,31) ή ΠΕ12.11, ΠΕ17.10

– Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10)

– Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ 17 (02,06,10)

– Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, του κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17 (02,06,10)

– Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32,31)

– Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07) ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08,10)

– Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)

– Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14 (01,06) ή ΠΕ 14.02, ΠΕ18 (10,11)

– Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ του κλάδου ΠΕ14 (01,02,03,06) ή ΠΕ18 (07,10,21,25)

– Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας του κλάδου ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06,02), ΠΕ18.10

– Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή ΠΕ18.09

– Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30) ή ΠΕ18 (13,14,15,17),

– Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)

– Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ 14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)

– Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)

– Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 (12,15,16,30)

– Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18 (12,30)

– Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

– Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01,02,03), ΠΕ17 (01,05,11)

– Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01,26)

– Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01,26)

– Δομημένος Προγραμματισμός, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20

– Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08)

– Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06,10),ΠΕ17 (04,08) ή ΠΕ12.05

– Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, του κλάδου ΠΕ12 (06,10), ΠΕ17 (04,08) ή ΠΕ12.05

– Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03

– Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18 (35,40)

– Ναυσιπλοΐα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ή ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’ τάξης).

– Μεταφορά Φορτίων, του κλάδου ΠΕ 18.23 ή ΠΕ12.07, ΠΕ18.31

– Μηχανές Πλοίου Ι ,του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23

– Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 (02,06)

Το σχετικό έγγραφο έχει αναρτηθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Loading...


  • europalso   ideascentral