Κριτική στο γνωσιοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό μοντέλο σχολείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/01/2016 - 21:06 | Author: Newsroom Ipaidia

Δείτε την πρόταση

Σύντάκτης: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περίληψη: Η βαθμοθηρία και η λογική της διδακτέας ύλης οδηγούν στην προκρούστεια κλίνη τις μαθητικές κλίσεις, τα ατομικά ενδιαφέροντα και δυνατότητες.

Στην κομφορμιστική του αντίληψη το σχολείο σήμερα δεν ικανοποιεί ούτε τις παιδικές δεξιότητες και ούτε τις προσωπικές ανάγκες. Αντίθετα, επιβάλλει στα παιδιά να απομακρυνθούν από όσα τα ενδιαφέρουν ή να οδηγηθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Έτσι, ουσιαστικά η απολυτότητα του συστήματος και της παρεχόμενης γνώσης οδηγούν τους μαθητές εκτός του δημόσιου σχολείου προκειμένου να καταφέρουν εκεί να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε μεταρρύθμιση ή αλλαγή στο σχολείο όταν δεν εστιάζει στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και δεν να αντιμετωπίζει τη σχολική αποτυχία, είναι εξ αρχής καταδικασμένη.

Ουσιαστικά, δεν αποτυγχάνει ο μαθητής, αλλά το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες βέβαια ιδεολογικές αντιλήψεις προσεγγίζουν την παιδεία ως μεταφορέα γνώσης με σαφή στόχο τη μεταρρύθμιση των σχέσεων εργασίας στις μέλλους γενιές και στην ίδια την αντιληπτική δεξιότητα των πολιτών.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: