Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του περιόδου Δεκεμβρίου 2017

Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται το Σάββατο 16-12-2017 και η Κυριακή 17-12-2017.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 26-10-2017 και διαρκεί έως και τη Δευτέρα 06-11-2017.

Σε αυτή την εξεταστική  περίοδο θα εξετασθούν σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση τα επίπεδα Β (Β1-Β2)  στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική και Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, ενώ η Τουρκική θα εξεταστεί σε επίπεδο Γ1. Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Γ  (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές,  ως εξής:

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2)

ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Η εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2) της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρο, Ροδόπη, Λέσβο και Ρόδο, ενώ  το επίπεδο Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

Η οριστικοποίηση των για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) θα πραγματοποιείται στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στην οδό Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2017 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής
από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο.

Συγκεκριμένα :να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 03/11/2017.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2),
β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)και
γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας.

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
 ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
1) κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους
2) την απόδειξη πληρωμής παραβόλου
3) την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

4) φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΥ (ισχύει μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στον συνημμένο πίνακα. Καμία αίτηση δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί μετά την 7η/11/2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι ανωτέρω υποψήφιοι οι οποίοι έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική αίτησή τους την ειδική εξέταση υποχρεούνται να προσκομίσουν στις ΔΙ.Δ.Ε. φωτοτυπία ιατρικής γνωμάτευσης ή διαγνωστικής έκθεσης περί μαθησιακής δυσκολίας, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή από ΚΕΔΔΥ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013(ΦΕΚ 193/17.09.2013 τ.Α) οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή/και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων έχουν μόνιμη ισχύ.

Οι εν λόγω υποψήφιοι εφόσον επιθυμούν να τους παρασχεθούν ειδικές διευκολύνσεις κατά την εξέταση, εξετάζονται μόνο στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, που θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οφείλουν να έχουν επιλέξει ένα από τα δύο κέντρα στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Η εξέτασή τους πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο πρόγραμμα που ισχύει και για τους άλλους υποψηφίους. Οι ειδικές διευκολύνσεις παρέχονται κατά την εξέταση, μετά από απόφαση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ και είναι ανάλογες της διαγνωστικής έκθεσης του ΚΕΔΔΥ ή της πάθησης που αναγράφεται στη γνωμάτευση και είναι οι εξής:

α) Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου». Εναλλακτικά, μπορούν να ζητήσουν να εξετασθούν σε χωριστή αίθουσα, μόνοι τους με τη συνδρομή βοηθού εξέτασης.

β) οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας δύνανται να ζητήσουν να εξετασθούν μόνοι τους.
γ) οι υποψηφίοι με προβλήματα όρασης μπορούν να ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων εξέτασης, ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.

δ)Για υποψηφίους με μορφές δυσλεξίας και διάφορα είδη μαθησιακών δυσκολιών, με απόφαση της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, είναι δυνατό να παραταθεί κατά περίπτωση και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με το πρόγραμμα η διάρκεια της εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα, το ανώτερο μέχρι ένα τέταρτο της ώρας, εκτός αν η ΚΕΕ αποφανθεί για διάθεση περισσότερου χρόνου σε υποψήφιο κατόπιν αιτήματός του και βάσει της γνωμάτευσής του. Επίσης, οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι δυνατόν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διευκολυνθούν στην ενότητα 2, Παραγωγή γραπτού λόγου, από Βοηθό Εξέτασης.

Ε) Βοηθό Εξέτασης δύνανται να ζητήσουν και οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή κινητικότητας.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ανακοινωθεί και αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, μετά την έγκριση του από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή του .

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το Δελτίο Τύπου και το πρόγραμμα των εξετάσεων και από τις ιστοσελίδες: