Η Φιλοσοφική Σχολή πληροφορήθηκε με εξαιρετικά μεγάλη χαρά την απόφαση του Υπουργείου να μην προχωρήσει στη συγχώνευση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ούτε στη μετατροπή του Προγράμματος Ψυχολογίας σε κατεύθυνση του ΦΠΨ, αλλά αντίθετα στην ανάδειξή του σε Τμήμα.

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα μακράς και κοινής προσπάθειας, βασισμένης σε ισχυρά επιστημονικά επιχειρήματα, όλων των φορέων, θεσμικών και συνδικαλιστικών, της Σχολής, με τη στήριξη των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου, και διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα και από τις δύο πλευρές.

Ευχόμαστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσα άλλα προβλήματα έχουν προκύψει στο πλαίσιο του Σχεδίου “Αθηνά”.