Τεστ αντισωμάτων θα γίνει στις 2-3 Νοεμβρίου, από τον ΕΟΔΥ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Δείτε την ανακοίνωση:

Τη Δευτέρα και Τρίτη, 2-3/11/2020, έχει προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον
ΕΟΔΥ η διεξαγωγή τεστ αντισωμάτων Covid-19 στο ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, από συνεργείο του ΕΟΔΥ.

Επιδιωκόμενος αριθμός εθελοντικά συμμετεχόντων ατόμων από το ΕΜΠ περί τα
400. Για προγραμματισμό της διαδικασίας παρακαλείσθε να δηλώσετε το
ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη φόρμα συμμετοχής.

Προθεσμία υποβολής 28/10/2020