: Η σχολή του ΕΚΠΑ ξεκίνησε σήμερα χωρίς προβλήματα τη δια ζώσης εκπαίδευση όλων των φοιτητών των κλινικών ετών της Ιατρικής Σχολής.

Ρεκόρ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε  ότι ξεκίνησε σήμερα χωρίς προβλήματα η δια ζώσης εκπαίδευση όλων των φοιτητών των κλινικών ετών της Ιατρικής Σχολής (θεωρητική εκπαίδευση, κλινική άσκηση). Στο έκτο έτος σπουδών είχε ήδη ξεκινήσει η δια ζώσης εκπαίδευση από τέλος Αυγούστου.

Ο πρόεδρος της Σχολής, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, επισημαίνει πως, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ έχει ένα από τα υψηλότερα προπτυχιακών φοιτητών (90%), μεταπτυχιακών φοιτητών (88%) και υποψηφίων διδακτόρων (89%). Στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των φοιτητών που έχουν νοσήσει (περίπου 3-4%), «οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής μας που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει υπολογίζονται περίπου στο 92-93%».

Ο μέσος όρος των προπτυχιακών φοιτητών όλων που έχουν εμβολιαστεί με μία δόση ή έχουν νοσήσει ανέρχεται στο 77%.