Με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας ορίζονται σε 47 Σχολικές Μονάδες Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής .


Υπεγράφη η υπ. αριθμ. 126988/Δ1 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη με την οποία καθορίζονται οι σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2019-2020.Οι Σχολικές Μονάδες ανέρχονται στο αριθμό σαράντα επτά (47) και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ30) οι οποίοι θα προσληφθούν ανέρχονται επίσης σε σαράντα επτά (47).
Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά