«Κοινωνική ένταξη των προσφύγων-φοιτητών και ο ρόλος τους στο διαπολιτισμικό διάλογο- Σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης»

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει στο Στρασβούργο, από τις 11 έως 16 Ιουλίου, σεμινάριο με θέμα «Κοινωνική ένταξη των προσφύγων-φοιτητών και ο ρόλος τους στο διαπολιτισμικό διάλογο».

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να εντοπίσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες-προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων-φοιτητών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη τους ως διαμεσολαβητές στο διαπολιτισμικό διάλογο και σε μελλοντικά σχέδια δικτύωσης. Τα έξοδα μετακίνησης και έκδοσης visa καλύπτονται εξ ’ολοκλήρου από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Συμμετέχοντες

  • Σύριοι ή άλλοι πρόσφυγες-φοιτητές μου μένουν σε χώρα-μέλη τους Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά προτίμηση έως 30 ετών.
  • Μέλη οργανώσεων νεολαίας που υλοποιούν προγράμματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα με φοιτητές με προσφυγική καταγωγή.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Κατάθεση δικαιολογητικών στο έως 9 Ιουνίου 2016.

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 344 2795