Κωδικούς από το myschool θα έχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2017 - 12:13 | Author: Newsroom Ipaidia

Στους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχουν και εγκρίνουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, αποδίδεται κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

Οι ανωτέρω Σχολικοί Σύμβουλοι, αξιοποιώντας τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος των σχολικών μονάδων ευθύνης τους: συνεργάζονται με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις σύνταξης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και προτείνουν, εγγράφως, στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και εναλλακτικές προτάσεις συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών παιδαγωγικής τους ευθύνης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αξιοποίηση του διδακτικού τους ωραρίου.

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, υποβάλλουν και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα, στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εντύπων.

Το εγκεκριμένο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα λαμβάνεται ή κοινοποιείται ηλεκτρονικά από/σε κάθε εμπλεκόμενη εποπτεύουσα αρχή (Σχολικοί Σύμβουλοι – οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντλούν, ελέγχουν και εγκρίνουν το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους.

Με ευθύνη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και σε συνεργασία με τον Δ/ντή/τρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας εξάγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το Δελτίο Κίνησης με όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αναθέσεις σε άλλες μονάδες, έλλειμμα – πλεόνασμα ωρών (υπερωρίες), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.

Loading...
  • europalso   ideascentral