Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας εργασίας για την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών εργασιών της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση έχει ως εξής:

α. διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο
β. διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη
γ. εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι συνεδριάσεις των μελών της Ομάδας εργασίας πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η μηνιαία αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσσονται πρακτικά.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ