: Κλειστό για δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου θα παραμείνει, το γυμνάσιο Βουλιαγμένης καθώς εκπαιδευτικός εντοπίστηκε θετικός στον .

: Όλα τα τελευταία νέα για τα

Η απόφαση ελήφθη από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε σήμερα όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη του κρούσματος.

Σύμφωνα με τον , στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ που διδάσκει κυρίως σε ένα συγκεκριμένο τμήμα (π.χ. δάσκαλος δημοτικού σχολείου), οι μαθητές του τμήματος αυτού θα θεωρηθούν στενές επαφές, εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε παρουσία σε αυτό για τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες, εντός 48ώρου πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και 10 ημέρες μετά απ’ αυτή.

Στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ ο οποίος/η οποία διδάσκει σε περισσότερα τμήματα ή έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου για τυχόν στενές επαφές εντός 48 ωρών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: – τον αριθμό των διδακτικών ωρών που δίδαξε στο κάθε τμήμα, – τον τρόπο χρήσης –από τον ίδιο και τους άλλους– κατά τις επαφές με άλλα άτομα, – τον τρόπο τήρησης αποστάσεων από τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή, – τη διάρκεια της επαφής με τα άτομα αυτά, κτλ. Επιπρόσθετα, η τυχόν απομάκρυνση παιδιών/ προσωπικού άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την διερεύνηση και ιχνηλάτηση των επαφών.

Το γυμνάσιο Βουλιαγμένης θα αναστείλει τη λειτουργία του για έως τις 9 Οκτωβρίου.

Η δημοτική αρχή ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για την ύπαρξη κρούσματος και έχει ήδη προβεί στην απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου.

Διαβάστε ακόμη: