Κλείνουν και ανοίγουν ελληνόγλωσσα σχολεία στο εξωτερικό: Το νομοσχέδιο

Κλείνουν και ανοίγουν ελληνόγλωσσα σχολεία στο εξωτερικό: Το νομοσχέδιο
Ένα ακόμη νομοσχέδιο, εκείνο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας και θα τεθεί προς διαβούλευση ως τις 15 Ιουλίου.
Αυτό αφορά: (α) τους μαθητές του εξωτερικού ελληνικής καταγωγής και (β) τους μαθητές μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
Με το νομοσχέδιο επεκτείνεται η πολιτική των δίγλωσσων σχολείων που θα γίνονται με διακρατικές συμφωνίες και θα παρακολουθούνται με βάση τις . Η πολιτική αυτή δεν επιβάλλεται, καθώς σε χώρες όπως στη Γερμανία παραμένουν τα αμιγώς ελληνικά σχολεία, τα οποία όμως γενικά περιορίζονται.
Έτσι όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, «με απόφαση των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών ιδρύονται αναβαθμίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας του , ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τους».
Επίσης δημιουργείται μια ακόμη επιτροπή, αυτή τη φορά επταμελής, για την παρακολούθηση – προώθηση του έργου φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ με απόφαση του υπουργού Παιδείας μπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους, από τις τοπικές συνθήκες ή σε ολιγοδύναμα σχολεία.
Πειραματικά διαπολιτισμικά και καλοκαιρινά σχολεία στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ιδρύονται πειραματικά διαπολιτισμικά σχολεία, που θα συνεργάζονται με τα ΑΕΙ της χώρας, ενώ ιδρύονται δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις».
Ακόμη, οι «πολύτιμες» αποσπάσεις εκπαιδευτικών με διπλό μισθό σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό) παραμένουν, με θητεία για τρία σχολικά έτη. Θα προηγούνται όμως οι εκπαιδευτικοί που δεν αιτούνται επιμισθίου.
Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση, και ομογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση ύστερα από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της χώρας.
Για τα συντονιστικά γραφεία έπειτα από προκήρυξη καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μοριοδότησή τους λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών. Οι αποσπάσεις αυτές ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !