Κλείνει “νομικό κενό” για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/07/2018 - 09:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Ένα νομικό κενό για την και επάρκεια έρχεται να κλείσει διάταξη που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας. Η διάταξη καθίσταται αναγκαία καθώς κατά την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 ήταν σαφές ότι η εν λόγω διάταξη δεν καταλάμβανε τα Παιδαγωγικά Τμήματα (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ().

Τα Τμήματα αυτά απονέμουν που από τη φύση τους χορηγούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, λόγω του εξειδικευμένου προγράμματος για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θεωρήθηκε λοιπόν σωστό να αποτυπωθεί ρητά στην εν λόγω διάταξη του ν. 3848/2010.

Η διάταξη που προστίθεται αναφέρει:

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).».

Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από τις 12-6-2018.

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: