ΚΥΣΔΙΠ: Τα θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/05/2017 - 11:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Σας ενημερώνω για θέματα που εξετάσθηκαν στη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του στις 15-5-2017 και αφορούν Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών και υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

Του αιρετού στο ΚΥΣΔΙΠ
Γιάννη Ιακωβίδη

1. Θέματα προσωπικού :
-Έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις για αναγνώριση προυπηρεσίας σύμφωνα με το
Π.Δ. 69/2016 (η 1 αίτηση έγινε δεκτή κατα μέρος και ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα)
-αναβλήθηκε η εξέταση 1 αίτησης για τις 16-5-2017 (2η ημέρα συνεδρίασης του Υ.Σ.)
-έγινε δεκτή 1 αίτηση για αναγνώριση προυπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το ν.4354/2015
-απορρίφθηκε 1 αίτηση για αναγνώριση προυπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με το ν.4354/2015
-απορρίφθηκε μια αίτηση υπαλλήλου για μετάταξη στο ΔΟΑΤΑΠ

2. Θέματα τμήματος Γ', εποπτευόμενων φορέων-ΓΑΚ, κ.α.:
-έγινε δεκτή 1 αίτηση για αναγνώριση προυπηρεσίας σύμφωνα με το
ν.4354/2015
-απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις για αναγνώριση προυπηρεσίας σύμφωνα με το
ν. 4354/2015
παραπέμφθηκε 1 αίτηση για αναγνώριση προυπηρεσίας σε επόμενη συνεδρίαση
-έγινε δεκτή 1 αίτηση υπαλλήλου για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (ΓΑΚ)
-απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού για διακοπή απόσπασης σε ΓΑΚ

3. Θέματα τμήματος Β', Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών
-έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης διοικητικού υπαλλήλου σε άλλη δημόσια υπηρεσία
-έγινε δεκτή 1 αίτηση διακοπής απόσπασης, υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης
-απορρίφθηκε 1 αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου διοικητικού υπαλλήλου
-έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων διοικητικών υπαλλήλων
-έγινε δεκτή 1 αίτηση μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου απο άλλη δημόσια υπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργείου παιδείας (ΔΔΕ), το θέμα επανήλθε στο υπηρεσιακό λόγω διάθεσης κοινής οργανικής (είχε εγκριθεί με μεταφορά θέσης)
-έγινε δεκτή 1 αίτηση λύσης υπαλληλικής σχέσης, διοικητικού υπαλλήλου, για λόγους υγείας

4. Θέματα τμήματος Α', Κεντρικής Υπηρεσίας
-έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
-έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για διακοπή άδειας άνευ αποδοχών
-απορρίφθηκε 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για απόσπαση σε περιφερειακή υπηρεσία
-έγινε δεκτή 1 αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου
-έγινε δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου για συνέχιση χορήγησης μειωμένου ωραρίου εργασίας
-έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
-έγινε δεκτή 1 αίτηση εκπαιδευτικού για απόσπαση στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ
-έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου
-έγινε δεκτή 1 αίτηση διακοπής απόσπασης διοικητικού υπαλλήλου
-έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις για αναγνώριση προυπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Loading...


  • europalso   ideascentral