Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας με κύριο αίτημα μόνιμους μαζικούς διορισμούς Παρασκευή 9/11/2018

Το Δ.Σ. του συλλόγου “Αλ.Δελμούζος” στηρίζοντας την κινητοποίηση που οργανώνεται από τη ΔΟΕ την Παρασκευή 9/11/2018 στις 13:00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας, με κύριο αίτηματην απαίτηση για την άμεση πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, με βάση τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και με κυρίαρχο κριτήριο την προϋπηρεσία, καθώς και τη διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.

Προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις τρεις ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις τελευταίες του απογευματινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν όσαμέλη του, επιθυμούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση.