«Εισαγωγή της θεματικής ενότητας και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για τοσ χολικό έτος 2020-2021» – H εγκύκλιος:

1. Η διδασκαλία της θεματικής ενότητας δύναται να πραγματοποιηθεί για την Α’, Β’, Γ ‘,Δ’ Δημοτικού στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.

2. Στην Ε’ και Στ ́ Δημοτικού δύναται να πραγματοποιηθεί με διάχυση της θεματικής ενότητας σε άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως Γλώσσα, Φυσικά, Τ.Π.Ε., Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή σε ενότητες συναφείς με την Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Α. Εκπαιδευτικό υλικό

Εκπαιδευτικό υλικό προς αξιοποίηση στη Θεματική ενότητα δύναται να θεωρηθεί το υλικό που προτείνεται από το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Κανόνων Κυκλοφορίας της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχει λάβει παιδαγωγική καταλληλότητα από
το ΥΠΑΙΘ (Φ.2.1/ΠΜ/159153/Δ7/11-10-2019). Το παραπάνω υλικό παρέχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «e – Drive Academy» (http://edrive.yme.gov.gr/ ).

Το υλικό αποτελείται από:

(α) διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια προσομοίωσης μετακίνησης και οδήγησης

(β) ηλεκτρονικά βιβλία και φυλλάδια/συμβουλευτικούς οδηγούς

(γ) διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες