Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/01/2016 - 17:37 | Author: Newsroom Ipaidia
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Τὸ θέμα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, θέμα ἐθνικόν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).

➢ Πρῶτα τό Σύμφωνον, κατόπιν τὸ Πρόγραμμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τώρα τά Θρησκευτικά, αὔριον τί;
Κυβερνητικὴ ἐξαπάτησις Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας.
➢ Μνήμη εὐγνωμοσύνης… Μοναχὸς Θεόκλητος Διονυσιάτης. 10 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του (20.1.2006). Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
➢ Ἀνακοινωθέν περί τῆς ψηφίσεως τοῦ νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις». Τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Ἡ προσευχή: Μέσον σωστικόν! Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου: Ὁ 17ος Ψαλμός. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.
➢ Προδιαγεγραμμένη ἡ ἀποτυχία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου λόγῳ Οἰκουμενισμοῦ. Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς.
➢ Τὸ ἀπρόοπτον ποὺ δύναται νὰ ματαιώση τὴν Μεγάλην Σύνοδον. Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
➢ Ἡ περὶ θεώσεως διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος.
➢ Προειδοποίησις Ἁγίου Μάρκου εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ Ἀθήνας διὰ τὸν Οἰκουμενισμόν.
➢ Ἕνας μόνον Μητροπολίτης ὑπεχρέωσε τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Χώρας εἰς ὀπισθοχώρησιν!
➢ Ἔπειτα ἀπὸ 94 ἔτη παρεδώσαμεν μόνοι μας τὴν Σμύρνην εἰς τοὺς Φραγκολεβαντίνους.
➢ Καὶ τὸ φλουρὶ ἔπεσεν εἰς τὸν Παπικὸν ψευδο-Ἐπίσκοπον Σύρου…
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
Loading...


  • europalso

    ideascentral