Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἡ «νέα Οὐνία»: Τὸ σχέδιον Β΄ τοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως. «Ὁ Πέτρος ζῇ μέσα στόν Πάπα Φραγκίσκο», ὁμολογοῦν οἱ παπικοί ἐν ἔτει 2017!

➢ 35 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
➢ «Ἔμφυλες ταυτότητες»: Ἀποδόμησις καὶ ὑποκρισία. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ. ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης.
➢ Εἰς τήν δίνην τῆς… μετὰ Κολυμπαρίου ἐποχῆς. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος Παϊσίου, Ἡσυχ. Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου.
➢ Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Θεολογίας.
➢ Ἡ Arigatou ἐπιχειρεῖ νά διεισδύση εἰς τήν ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Βασσάλου, Θεολόγος – Ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς ΠΕΘ.
➢ Οἱ ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἄνθρωποι. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
➢ Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμβρόσιος, ὁ κ. Γαβρόγλου καί «οἱ ἔμφυλες σχέσεις».
➢ Εἰς τά πρόθυρα θρησκευτικοῦ πολέμου διά τήν Ἱερουσαλήμ.
➢ Ἑτεροφωνία εἰς μίαν «Σύναξη».
➢ Θεὸς καὶ ὕλη. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας.
➢ Ἀντικατάστασις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς μὲ συνοπτικὰς διαδικασίας;
➢ Ἡ CIA εἰς τὸ Φανάρι;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.