Μνημόνιο για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου υπέγραψε η .

H ανάρτηση

Στο πλαίσιο της ήδη πολύ στενής συνεργασίας μας με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, υπογράψαμε σήμερα με τον ομόλογό μου και αγαπητό φίλο κ. Πρόδρομο Προδρόμου Μνημόνιο για την πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Κοινός μας στόχος, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς του Ελληνισμού, καθώς και η περαιτέρω διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.