Τι αναφέρει η Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στα «Παραπολιτικά» για την και τους διορισμούς.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Τι έδειξε η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, που ολοκληρώθηκε; Θα προχωρήσει η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών και με ποιον τρόπο;

Επειτα από 41 χρόνια ξεκίνησε, όπως είχαμε δεσμευθεί, η οριζόντια, ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε δύο επίπεδα: Αφενός στην κατάρτιση και στο παιδαγωγικό έργο, όπου αξιολογείται όχι μόνο η εκπαιδευτική επάρκεια, αλλά και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού, σε τι βαθμό για παράδειγμα μπορεί να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις και δεξιότητες στα παιδιά. Το δεύτερο πεδίο αξιολόγησης αφορά την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι καθαρά βελτιωτικός και τα πορίσματα θα αξιοποιηθούν για την επιβράβευση (μέσω επιπλέον μορίων για υπηρεσιακή ανέλιξη) όσων σημειώνουν θετικά αποτελέσματα, καθώς και για την επιμόρφωση όσων διαπιστωθεί ότι χρήζουν βελτίωσης.

Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι ο. Εχουν προηγηθεί ήδη από πέρυσι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος, η «ελληνική PISA». Τα πορίσματά τους ήδη αξιοποιούνται – και θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Επισκέφθηκα ένα σχολείο στην περιφέρεια, το οποίο μέσω της αξιολόγησης σχολικής μονάδας διαπίστωσε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ως προς την εξωστρέφεια του σχολείου, επί της οποίας δεν είχε αναλάβει δράσεις. Στη βάση της ανατροφοδότησης που έλαβε από τον σύμβουλο εκπαίδευσης για πρώτη φορά φέτος, λοιπόν, το σχολείο και οι μαθητές του συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αντιστοίχως η «ελληνική PISA» διαπίστωσε συγκεκριμένες ανάγκες στο Γυμνάσιο και σε ζητήματα γλωσσικών δεξιοτήτων και μαθηματικών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό των αντίστοιχων νέων προγραμμάτων σπουδών που βρίσκονται σε πιλοτική εφαρμογή, προ της εισαγωγής τους σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Η αναμόρφωση του μισθολογίου στο Δημόσιο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα αφορά και τους εκπαιδευτικούς και τους πανεπιστημιακούς;

Ναι. Ο πρωθυπουργός έχει ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι, αν η πρώτη τετραετία της διακυβέρνησής του ήταν εστιασμένη σε μεγάλο βαθμό στις μειώσεις φόρων, η δεύτερη -εφόσον ο ελληνικός λαός ανανεώσει την εμπιστοσύνη του σε εμάς- θα επικεντρωθεί σε καλύτερες απολαβές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εχουμε αυξήσει τις απαιτήσεις στις εκπαιδευτικές δομές της χώρας και οι εκπαιδευτικοί μας θα έπρεπε να αμείβονται υψηλότερα. Συνεπώς, σε συνέχεια σηµαντικής ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης (µε 25.000 µόνιµους διορισµούς στα σχολεία και 2.000 µόνιµους διορισµούς στα ΑΕΙ), επόµενος σταθµός είναι η ενίσχυση των απολαβών τους, εντός των δηµοσιονοµικών ορίων της χώρας.

Προγραµµατίζετε νέους διορισµούς δασκάλων και καθηγητών εντός του 2023;

Τα τελευταία τριάµισι χρόνια, παρά τις έκτακτες κρίσεις που αντιµετωπίσαµε, αρχής γενοµένης από την πανδηµία, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγµατοποιήσαµε -έπειτα από 12 συναπτά έτη που δεν είχε γίνει κανένας διορισµός στα σχολεία- 25.000 µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών, εκ των οποίων οι 6.000 στην Ειδική Αγωγή, οι πρώτοι στην ιστορία της χώρας µέσω ΑΣΕΠ. Οπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια εκλογικών διαδικασιών δεν επιτρέπεται να γίνονται διορισµοί. Αναλόγως του χρόνου κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και εφόσον δοθεί εκ νέου εντολή στη Νέα ∆ηµοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο στόχος είναι άµεσα να συνεχιστούν οι διορισµοί και να αποµακρυνθούµε από τη στρεβλή εφαρµογή του καθεστώτος των αναπληρωτών, δηλαδή οι αναπληρωτές να καλύπτουν µόνο έκτακτες ανάγκες, όπως ατυχήµατα, ασθένειες, εγκυµοσύνες.

Σας ανησυχούν τα περιστατικά βίας και εκφοβισµού στα σχολεία; Τι περιεχόµενο θα έχουν οι πρωτοβουλίες σας για την αντιµετώπιση των φαινοµένων αυτών;

Το θέµα της βίας είναι σύνθετο. ∆υστυχώς, τα φαινόµενα βίας και επιθετικότητας που καταγράφονται στην κοινωνία έχουν απολήξεις και στα σχολεία. Πιστεύω ότι το σχολείο, σε συνδυασµό µε την οικογένεια, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά και στην πρόληψη, αλλά και στην αντιµετώπιση της βίας. Θα αναφέρω ενδεικτικά πέντε πρωτοβουλίες που έχουµε αναλάβει και εφαρµόζουµε, συν µία που θα εφαρµόσουµε προσεχώς. Πρώτον, διπλασιάσαµε τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία µας – από 1.600 περίπου που παραλάβαµε σε 3.200. ∆εύτερον, προχωρήσαµε σε οριζόντιες επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών µας επί του θέµατος. Τρίτον, θεσµοθετήσαµε τον σύµβουλο σχολικής ζωής, ο οποίος αποτελεί το πρώτο σηµείο αναφοράς για µαθητή που θέλει να µοιραστεί κάποιον προβληµατισµό του. Τέταρτον, αυξήσαµε κατά 150% τη χρηµατοδότηση σε υποστηρικτικούς φορείς, όπως τα ΚΕ∆ΑΣΥ. Πέµπτον, µέσω των Εργαστηρίων ∆εξιοτήτων, που εντάχθηκαν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραµµα, εισάγουµε θεµατικές όπως η σεξουαλική αγωγή, ο σεβασµός στον συνάνθρωπο, ο σεβασµός στη διαφορετικότητα, επενδύοντας και στο µέλλον. Εάν κάθε πολίτης αυτής της χώρας είχε διδαχθεί αρχές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο, είχε διδαχθεί τι συνιστά ασφαλές άγγιγµα και τι όχι, ποια είναι τα όρια, πιστεύω ότι δεν θα βλέπαµε σήµερα τόσα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Επίσης, παρουσιάσαµε στο Υπουργικό Συµβούλιο µια νέα πρωτοβουλία, ένα νέο νοµοσχέδιο µε επιπλέον µέτρα αντιµετώπισης και πρόληψης του σχολικού εκφοβισµού. Ενδεικτικά, προβλέπεται η δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας, µέσω της οποίας θα µπορούν να καταγγέλλονται και σε ανώνυµη βάση από µαθητές περιστατικά βίας, τα οποία αφορούν είτε τους ίδιους είτε κάποιον συµµαθητή τους. Στόχος είναι τα παιδιά µας να νιώσουν ασφαλή, να ωθήσουµε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή τους, να µιλήσουν.

Εχει ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία των Οµάδων Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και πού δρουν αυτές; Ποια άλλα µέτρα σχεδιάζετε για την τήρηση της τάξης στα ΑΕΙ;

Οι Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων (ΟΠΠΙ) λειτουργούν κανονικά από τον περασµένο Σεπτέµβριο, λίγες εβδοµάδες δηλαδή αφότου εκδόθηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγµατικό τον νόµο που τις διέπει. Βάσει του σχεδιασµού της ΕΛ.ΑΣ., οι Οµάδες Προστασίας Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων λειτουργούν ήδη σε τρία πανεπιστήµια και ο ρόλος τους είναι κυρίως αποτρεπτικός. Οι ΟΠΠΙ είναι ένα συµπληρωµατικό µέτρο, µέρος του συνολικού σχεδιασµού για την πρόληψη της βίας και την αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο περιλαµβάνει τη νοµοθετική αποκατάσταση του ασύλου στην πραγµατική του έννοια, διάταξη µε την οποία έχει µπει τέλος σε καταλήψεις δεκαετιών, την εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας των πανεπιστηµίων, την ελεγχόµενη είσοδο κ.ά. Η αντιµετώπιση της βίας και η αναβάθµιση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος είναι ένα σύνθετο, χρόνιο ζητούµενο. Χρειάζονται µεθοδικά, σταθερά βήµατα, προκειµένου να υπάρξει αλλαγή, κι αυτό ακριβώς κάνουµε από την ανάληψη των καθηκόντων µας µέχρι σήµερα.

Η κυβέρνηση «δείχνει» προς διπλές εθνικές εκλογές. ∆εν σας ανησυχεί ότι αυτό θα οδηγήσει στη λεγόµενη «χαλαρή ψήφο» στην πρώτη κάλπη; Και πώς µπορεί να σχηµατιστεί κυβέρνηση αν µετά τη δεύτερη κάλπη η Ν.∆. είναι πρώτο κόµµα, αλλά όχι αυτοδύναµο; Με ποιους θα συνεργαστείτε δυνητικά;

Στόχος της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η αυτοδυναµία, ώστε να συνεχίσει η Ελλάδα στον δρόµο της σταθερότητας, της υπευθυνότητας, της ανάπτυξης, της στήριξης της κοινωνίας και να µην επιστρέψει στην αβεβαιότητα και στο αποτυχηµένο κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η πρώτη εκλογική αναµέτρηση θα πραγµατοποιηθεί µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, το οποίο εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι η ψήφος τους είναι καθοριστική. Το αποτέλεσµα της πρώτης κάλπης θα αποτελέσει το εφαλτήριο και, σε µεγάλο βαθµό, θα προκαθορίσει την επίτευξη της αυτοδυναµίας της Νέας ∆ηµοκρατίας στην εκλογική αναµέτρηση που θα ακολουθήσει. Από την καθηµερινή επαφή µου µε πολίτες, ιδιαιτέρως στον Βόρειο Τοµέα της Αθήνας, όπου είµαι υποψήφια, διαπιστώνω ότι όλο και πιο πολύ γίνεται αντιληπτό πως η ψήφος στην πρώτη εκλογική αναµέτρηση είναι αυτή που πρέπει να ακυρώσει το εφιαλτικό σενάριο κυβέρνησης «ηττηµένων», κυβέρνησης συνεργασίας µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ. Να εµποδίσει, δηλαδή, τον κ. Τσίπρα να εφαρµόσει τις ίδιες πολιτικές, να χρησιµοποιήσει τα ίδια πρόσωπα, να λειτουργήσει µε την ίδια νοοτροπία της περιόδου 2015-2019, την οποία δικαίως αποδοκίµασε έντονα η κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εκλογική αναµέτρηση, πιστεύω ότι οι πολίτες θα αναδείξουν αυτοδύναµη τη Νέα ∆ηµοκρατία.