Με απόφαση της υπουργού παιδείας, ορκίστηκε ο μεταβατικός πρόεδρος  στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  Θεόδωρος Παπαγγελής ορίστηκε μεταβατικός Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Προέδρου κατά τις προβλέψεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/20 (Α ́197).

Αυτό προβλέπει απόφαση, την  οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως.