Μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία είχε η συγκέντρωση που αφορούσε στις διαδικασίες χορήγησης άδειας για «Κέντρο δια Βίου Μάθησης, Επιπέδου 1» Η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 3 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με πρωτοβουλία του ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου, έγινε στα γενικότερα πλαίσια της προσπάθειας του Συλλόγου για αξιόπιστη, υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του πάνω στις νέες διατάξεις που αφορούν θέματα αδειοδότησης. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης μίλησαν εξειδικευμένοι μηχανικοί και έγκριτοι νομικοί, οι οποίοι και ανέλυσαν α) τι είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και β) ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου ένα ΚΞΓ να λάβει σχετική αδειοδότηση. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν διάφορα ερωτήματα μελών που αφορούσαν κυρίως σε κτιριολογικά θέματα (όπως πυροπροστασία, στατική επάρκεια, κατόψεις, οικοδομικές άδειες).