Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με την Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο και βουλευτή Β2 Τομέα Δυτικής Αθήνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την μετέωρη και αβέβαιη κατάσταση, αναφορικά με το μέλλον τους, που έχουν περιέλθει διορισθέντα με το ΦΕΚ Γ 241 – 09.03.2020 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, με την προβλεπόμενη διετή δοκιμαστική υπηρεσία τους να έχει παρέλθει προ πολλού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: “Στον αέρα νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί”

Κυρία Υπουργέ,

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 106410/Ε1/17-08-2020 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του ν. 4589/2019, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) διορίστηκαν σε περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο (ΦΕΚ διορισμού Γ 241 – 09.03.2020).

Κατά το δε, άρθρο 62 παρ. 7 του ν. 4589/2019 ορίζεται ότι : “Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.”.

Εντούτοις, το Υπουργείο Παιδείας δεν προέβη σε εμπρόθεσμη και εντός της δοκιμαστικής διετίας έκδοση απόφασης που να ρυθμίζει τα , και των μελών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, παρά μόνο στις 27 Ιανουαρίου 2023 (υπ’ αριθμ. 9950/ΓΔ5/2023 απόφαση, ΦΕΚ 388/Β/27-1-2023).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 107693/E2/01-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις. Κατά τις ισχύουσες δε, διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την 1-11-2011 με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους. Διαδικασία που σταθερά ακολουθείτο με τη σχετική πράξη μονιμοποίησης να εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε 2 μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Η προβλεπόμενη δοκιμαστική όμως διετής υπηρεσία για τα διορισθέντα με το ΦΕΚ Γ 241 – 09.03.2020 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ έχει παρέλθει προ πολλού, παραμένοντας άπαντες σε μια μετέωρη και αβέβαιη κατάσταση αναφορικά με το μέλλον τους.

Παρατηρείται δε, το παράδοξο κάποιοι εξ αυτών να αναμένουν ακόμα τη μονιμοποίηση τους, άλλοι να έχουν μονιμοποιηθεί με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάποιοι άλλοι να έχουν προσωρινά μονιμοποιηθεί με τη σχετική πράξη να ανακαλείται εκ των υστέρων. Το τελευταίο δε, συνέβη στη ΔΔΕ Γ’ Αθήνας, οπότε και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ τα οποία προηγουμένως είχαν μονιμοποιηθεί, ενημερώθηκαν ανάστατα ότι η μονιμοποίησή τους ανακλήθηκε. Παρόμοια τραγελαφικά συμβάντα έλαβαν χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ

Προτίθεστε να λάβετε μέτρα και ποια προκειμένου να διορθωθεί η ως άνω αδικία και να μονιμοποιηθούν τα διορισθέντα το έτος 2020 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, τα οποία έχουν συμπληρώσει υπερδιετή ευδόκιμη υπηρεσία ;

Οι Βουλευτές

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

Χαρά Κεφαλίδου

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ