Καθορίστηκαν οι Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ για το 2018-19  – Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας καθορίστηκαν οι Τομείς της Β΄ τάξης και των Γ΄ τάξης

που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2018-2019 σε κάθε του ν. 386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης , ως ακολούθως: