Καθορίσθηκε ο τύπος των τίτλων Γυμνασίων και Διαπολιτισμικών Λυκείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/04/2019 - 11:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου καθορίσθηκε  ο τύπος των τίτλων των Γυμνασίων Δημόσιων και Ιδιωτικών και των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί.

Καθορίσθηκε με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ο τύπος των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης:

Απολυτήριο Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral