Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/08/2017 - 09:18 | Author: Newsroom Ipaidia

– Κοινή απόφαση Φ.337.1/93/503878 Σ.4056/16-7-2017 (ΦΕΚ 2835/Β/11-8-2017) των Υπουργείων Παιδείας, Άμυνας και Οικονομικών

 

Ο αριθμός , θα καλυφθεί κατά το ενενήντα τοις εκατό (90%) από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2017 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2015 και 2016).

Ανακοίνωση βάσεων 2017: Οι ημερομηνίες

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδας ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α’).

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso