Η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα της σύγχρονης εκπαίδευσης και με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών για την παροχή ουσιαστικής γνώσης από ειδικούς, στέκεται αρωγός και συμμέτοχος στις κινητοποιήσεις του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου , αναφέρει η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) υπερασπιζόμενη σταθερά και διαχρονικά τις δίκαιες διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Α΄/Θμια εκπαίδευση, στηρίζει τον αγώνα των αδιόριστων εκπαιδευτικών για σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες.

Η Ομοσπονδία μας, ανταποκρινόμενη στα κελεύσματα της σύγχρονης εκπαίδευσης και με σεβασμό στις ανάγκες των μαθητών για την παροχή ουσιαστικής γνώσης από ειδικούς, στέκεται αρωγός και συμμέτοχος στις κινητοποιήσεις του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων και της Ένωσης Εκπ/κών Εικαστικών Μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου 2021.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε. αποφάσισε ομόφωνα, να προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας 11:00-14:00 για τις 21 Μαΐου2021 προκειμένου να διευκολύνει τα μέλη της να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνουν ο Π.Ε.ΣΥ.Θ. και η ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. για την ίδια ημέρα στις 13:30 στο ΥΠΑΙΘ.

Τέλος, καλεί όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους ΣΥ.Κ.Π.Ε να συνταχθούν και να στηρίξουν δυναμικά τον αγώνα για σύσταση οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων και την ισότιμη κατανομή θέσεων στους επικείμενους διορισμούς, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, που να προβάλλουν και να αναδεικνύουν το δίκαιο των αιτημάτων μας.