Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη λειτουργία των και καλεί την ηγεσία του του υπουργείο να ενσκήψει με προσοχή και συνέπεια στο θέμα, ώστε να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις.

Η ανακοίνωση

Το Υπουργείο Παιδείας, ουδέποτε έχει προβεί σε σύσταση οργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων (Αγγλικής γλώσσας, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Θεατρολογίας) στην ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να στελεχώνονται αποκλειστικά με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ενώ παράλληλα να μην καλύπτονται επαρκώς οι πραγματικές ανάγκες

Αναρωτιόμαστε ευλόγως:

Μέχρι πότε, η πολιτεία θα αγνοεί την πρωτοβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση, έναν από τους βασικούς πυλώνες τους κοινωνικού κράτους;

Μέχρι πότε, οι μαθητές των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων πανελλαδικά ΔΕΝ θα έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση;

Μέχρι πότε, οι μαθητές των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων θα εκπαιδεύονται αποκλειστικά από αναπληρωτές, χωρίς μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό;

Απαιτούμε:

τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τις κοινές ειδικότητες Αγγλικής γλώσσας, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών, Θεατρολογίας

την επικαιροποίηση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων για τις υπόλοιπες κοινές ειδικότητες Φυσικής Αγωγής και Μουσικής, βάσει των πραγματικών αναγκών.