Καθηγητές: Νέα κριτήρια μοριοδότησης για τα ΣΔΕ – Χωρίς διαβούλευση, χωρίς τεκμηρίωση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2020 - 19:24 | Author: Newsroom Ipaidia

Στις 23 Ιουνίου δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υ.Α. για τα νέα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

 

 

ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε.

 

 

Ο σύλλογός μας διαμαρτύρεται καταρχήν με τον πιο έντονο τρόπο για την έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευσης σχετικά με τα νέα αυτά κριτήρια. Με την ανάληψη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας από τον κύριο Βούτσινο, υποβάλαμε συνοπτικό Υπόμνημα για τα ζητήματα που απασχολούν τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και συμβούλους στα Σ.Δ.Ε. και στη συνέχεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γ.Γ., εξασέλιδο αναλυτικό Υπόμνημα. Επιπλέον σε δύο σύντομες συναντήσεις του Προέδρου του συλλόγου μας με τον κύριο Βούτσινο (η τελευταία το Δεκέμβριο του 2019) υποστηρίξαμε και προφορικά τα βασικά σημεία του Υπομνήματός μας. Στις συναντήσεις αυτές ο Γ.Γ. απέφυγε να πάρει οποιαδήποτε θέση, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο εκείνη προτιμούσε να ακούει μόνο.

 

Έκτοτε δεν υπήρξε καμία απάντηση στο Υπόμνημά μας και όσες φορές επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με το γραφείο του, ο κύριος Γ.Γ. δεν ήταν διαθέσιμος να μας μιλήσει, ενώ η γραμματεία του υποστήριζε ότι κύριος Βούτσινος δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με τα ζητήματα των Σ.Δ.Ε. Έτσι φτάσαμε στον πρόσφατο αιφνιδιασμό της δημοσίευσης των νέων κριτηρίων μοριοδότησης, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση του συλλόγου μας. Ο σύλλογός μας (ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε.) αποτελεί το μοναδικό πανελλήνιο σύλλογο που εκπροσωπεί τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και συμβούλους των Σ.Δ.Ε., οι οποίοι επί δεκαπέντε χρόνια έχουν στηρίξει με ζήλο και συνέπεια τα Σ.Δ.Ε. Η συμπεριφορά αυτή της Γ.Γ.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. φανερώνει ξεκάθαρα περιφρόνηση, αν όχι και εμπαιγμό, για τους εργαζόμενους στα Σ.Δ.Ε. και το σύλλογό τους.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν είναι δυνατό η διοίκηση ενός Υπουργείου ή οργανισμού να διαβουλεύεται με τους συλλόγους των εργαζομένων για τα κριτήρια επιλογής τους. Είναι έτσι; Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (κύριος Γαβρόγλου) κάθισε μαζί μας στο ίδιο τραπέζι και συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα ζητήματα των Σ.Δ.Ε. και μάλιστα κάποιες απ’ τις προτάσεις του συλλόγου μας λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση της τότε Υ.Α. για τα κριτήρια μοριοδότησης. Ακόμη και υπό την παρούσα κυβέρνηση, η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατα έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο μοριοδότησης για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καλώντας τους συλλόγους εκπαιδευτικών του Ο.Α.Ε.Δ. να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Σε αντίθεση, η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε να μας φέρει προ «τετελεσμένου». Γιατί αυτή η πρωτοφανής απαξίωση των εργαζόμενων στα Σ.Δ.Ε., κύριε Βούτσινε;
Εκτός, όμως, από την έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευσης, ο σύλλογός μας διαφωνεί απόλυτα και με αρκετές από τις αλλαγές που παρατηρούνται στα νέα κριτήρια μοριοδότησης. Μερικές απ’ αυτές οφείλονται στην άρνηση του Υπουργείου να αναγνωρίσει τα Σ.Δ.Ε. ως αυτό που πραγματικά είναι, σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου 3879/2010 τα Σ.Δ.Ε. παρέχουν υπηρεσίες γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης στην πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου του ισχύοντος Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. αναφέρεται: «Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Η αρχή αυτή διαπνέει και την έκδοση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. «Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σ.Δ.Ε.», όπου στη σελίδα 39 επισημαίνεται χαρακτηριστικά «Οφείλουμε, αν όχι να εγκαταλείψουμε, τουλάχιστον να αναμορφώσουμε όλες εκείνες τις διδακτικές πρακτικές που απομάκρυναν αυτούς τους νέους από την εκπαίδευση. Κι ακόμη πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι, οπότε στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε παραδοσιακά μοντέλα και να περάσουμε σε πιο ευέλικτα σχήματα». Όταν με βάση τα παραπάνω, καθώς και ανακοίνωση της Επιστημονικής Εταιρίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σχετική μελέτη του αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ. κυρίου Γ. Ζαρίφη, επισημάναμε στο κύριο Βούτσινο ότι οι τα Σ.Δ.Ε. πρέπει να στελεχώνονται με έμπειρο και εξειδικευμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων προσωπικό, ο Γ.Γ. περιορίστηκε να παρατηρήσει ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις για το ζήτημα αυτό. Ποιες είναι οι άλλες αυτές απόψεις; Αμφισβητούν ότι τα Σ.Δ.Ε. είναι σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων ή ότι πρέπει να στελεχώνονται με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό ή και τα δύο; Δεν έπρεπε ο κύριος Βούτσινος να τεκμηριώσει μ’ αυτές τις σχετικές αλλαγές που επιχειρεί ώστε να γίνει ο απαραίτητος επιστημονικός διάλογος; Αν η παρούσα ηγεσία αμφισβητεί την ιδιαιτερότητα των Σ.Δ.Ε. ως σχολείων εκπαίδευσης ενηλίκων, θα έπρεπε να τροποποιήσει ανάλογα το νόμο 3879/2010 και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. Χωρίς διαβούλευση και χωρίς τεκμηρίωση επομένως.
Ποια είναι τα σημεία στα νέα κριτήρια μοριοδότησης που προδίδουν την αμφισβήτηση της ιδιότητας των Σ.Δ.Ε. ως σχολείων εκπαίδευσης ενηλίκων;
-Η μείωση της μοριοδότησης για τη διδακτική εμπειρία στα Σ.Δ.Ε. Από 10 μόρια μειώνεται στα 5 και αντίστοιχα οι ώρες για την επίτευξη του πλαφόν μειώνονται από 2000 σε 1000. Όπως φαίνεται δεν χρειάζονται εκπαιδευτικοί με μεγάλη εμπειρία στα Σ.Δ.Ε. Οι χίλιες ώρες αντιστοιχούν σε 2 περίπου έτη προϋπηρεσίας σε Σ.Δ.Ε. Για τους πολλούς συναδέλφους με 10 και 15 έτη προϋπηρεσίας σε Σ.Δ.Ε. τα υπόλοιπα έτη δεν μοριοδοτούνται. Επιπλέον η διδακτική εμπειρία σε Ι.Ε.Κ. και τυπική εκπαίδευση μοριοδοτείται σχεδόν εξίσου με αυτήν σε Σ.Δ.Ε. (4 μόρια η καθεμιά). Να σημειωθεί ότι στην τελευταία Πρόσκληση για τα Σ.Δ.Ε. με την προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. η αναλογία στη μοριοδότηση για τη διδακτική εμπειρία σε Σ.Δ.Ε.- Ι.Ε.Κ. -Τυπική Εκπαίδευση ήταν δύο προς ένα (20-10-10). Προφανώς για τους συντάκτες των νέων κριτηρίων μοριοδότησης η διδασκαλία σε Σ.Δ.Ε. δεν διαφέρει από τη διδασκαλία σε τυπικά σχολεία ανηλίκων ή στην επαγγελματική κατάρτιση. Πλήρης άγνοια του πεδίου και των ιδιαιτεροτήτων του.
-Η μείωση της σχετικής βαρύτητας των μεταπτυχιακών τίτλων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η διαφορά της μοριοδότησης μεταξύ των παραπάνω μεταπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σε άλλη κατεύθυνση μειώνεται από 2 μόρια σε 1. Δεν αναγνωρίζεται συνεπώς η προσπάθεια των συναδέλφων που επένδυσαν σε ειδικές σπουδές για να ανταποκριθούν κατά το δυνατό καλύτερα στα καθήκοντά τους ως εκπαιδευτικοί ενηλίκων. Φανερή και εδώ η αντίληψη ότι όλα τα σχολεία είναι ίδια. Σε αντίθεση βέβαια με τα σχολεία ειδικής αγωγής, όπου οι κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου προτάσσονται όλων των άλλων.
-Μοριοδότηση Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα πιστοποιητικά αυτά καλύπτουν τη συμβατική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί πρέπει να μοριοδοτούνται για την επιλογή εκπαιδευτικών σε σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων; Επιπλέον αν μοριοδοτούνται αυτά τα πιστοποιητικά, γιατί δεν μοριδοτούνται και άλλοι τίτλοι που πιστοποιούν και αυτοί παιδαγωγική κατάρτιση (π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι στις Επιστήμες της Αγωγής). Τέλος, η μοριοδότηση αυτή συνιστά διακριτική μεταχείριση και σε βάρος όσων συναδέλφων έχουν αποφοιτήσει από καθηγητικές σχολές και δεν χρειάζονταν να λάβουν τέτοια πιστοποίηση.
Συνοψίζοντας, αντί το Υπουργείο να δημιουργήσει οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε., που έχουν συμπληρώσει πλέον εικοσαετή σχεδόν λειτουργία, και να τις καλύψει κατ’ αναλογία των όσων προβλέπονται για την άλλη μορφή μη συμβατικής εκπαίδευσης, τα σχολεία ειδικής αγωγής, με κύρια κριτήρια την σχετική εξειδίκευση και εμπειρία, με τη νέα μοριοδότηση απαξιώνει τα κριτήρια αυτά και έτσι συνάδελφοι με σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων και πολυετή εμπειρία στα Σ.Δ.Ε. κινδυνεύουν να μην εργαστούν την επόμενη χρονιά στα Σ.Δ.Ε. Αυτή θα είναι η ανταμοιβή τους για την πολύχρονη προσήλωση τους στο θεσμό των Σ.Δ.Ε. και την εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα. Τεχνογνωσία και εμπειρία ρίχνονται στον Καιάδα και οι συνάδελφοι πρέπει να ψάχνουν μετά από τόσα χρόνια για άλλη απασχόληση.
Υπάρχουν τρία ακόμη επιμέρους σημεία στα οποία ο σύλλογός μας είναι αντίθετος:
-Η ανατροπή στην ισορροπία μοριοδότησης μεταξύ τυπικών προσόντων και διδακτικής εμπειρίας. Ο σύλλογός μας είχε ζητήσει η συνολική μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας να είναι τουλάχιστο ίση με την αντίστοιχη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ σπουδών- επιμόρφωσης και εμπειρίας. Αυτό είχε γίνει δεκτό από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, γι’ αυτό και η αντίστοιχη μοριοδότηση ήταν 19-18. Με τα νέα κριτήρια ανατρέπεται αυτή η ισορροπία, καθώς τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται με 17 μόρια και η διδακτική εμπειρία με 13.

-Εκτόξευση των ωρών για την επίτευξη του πλαφόν στην επιμόρφωση. Η τελευταία επιμόρφωση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τα Σ.Δ.Ε. υλοποιήθηκε απ’ το Υπουργείο Παιδείας το 2010. Από τότε και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του συλλόγου μας, καμία άλλη επιμόρφωση δεν μας πρόσφερε το Υπουργείο. Παρόλα αυτά οι ώρες για την επίτευξη του πλαφόν για την επιμόρφωση σε θέματα Σ.Δ.Ε. αυξήθηκαν από 150 ώρες στην Πρόκληση του 2017, σε 200 στην Πρόσκληση του 2019 και εκτοξεύτηκαν στις 800 ώρες στα νέα κριτήρια μοριοδότησης. Αντίστοιχα οι ώρες για το πλαφόν για την επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης μειώθηκε από 300 στην Πρόσκληση του 2017, σε 200 στην Πρόσκληση του 2019, για εκτοξευθούν και αυτές στις 800 ώρες στα νέα κριτήρια μοριοδότησης. Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία της επιμόρφωσης, όταν τα προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Η επιμόρφωση, όμως, πρέπει να παρέχεται απ’ το Υπουργείο και να είναι δωρεάν. Ο τετραπλασιασμός των ωρών μέσα σε ένα χρόνο υποχρεώνει τους συναδέλφους να προσφύγουν για μια ακόμη φορά σε ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. και να υποστούν μια ακόμη σημαντική οικονομική αφαίμαξη, ενώ οι μόνοι ωφελημένοι από την αλλαγή αυτή είναι τα Κ.Δ.Β.Μ. Πόσο ανάλγητο είναι αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν ως μοναδική απασχόληση τη διδασκαλία σε Σ.Δ.Ε.

-Αλλαγές στις αναθέσεις των γραμματισμών. Στην Αισθητική Αγωγή η ειδικότητα ΤΕ16 (Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων) μετά από δέκα και πλέον χρόνια χάνει την α΄ ανάθεση και περιορίζεται στη β’ ανάθεση. Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επανέρχονται στην α΄ ανάθεση οι ειδικότητες ΠΕ04.05 (Γεωλόγοι) και ΠΕ88.01 (Γεωπόνοι). Ο σύλλογός μας δεν είναι επιστημονικός φορέας για να τοποθετηθεί συγκεκριμένα επί των αλλαγών αυτών. Από την ίδρυσή του, όμως, πάγια υποστηρίζει την επαναφορά των αναθέσεων του σχολικού έτους 2010-2011, ώστε να μην απωλέσει κανένας συνάδελφος που άρχισε να απασχολείται στα Σ.Δ.Ε. από την έναρξη λειτουργίας τους το δικαίωμα να συνεχίσει να απασχολείται σ’ αυτά.
Τέλος, στην προηγούμενη Υ.Α. για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού περιλαμβανόταν η ρύθμιση για την κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων στο τέλος του αξιολογικού πίνακα, η οποία δεν υπάρχει στη νέα Υ.Α. Ελπίζουμε ότι θα περιληφθεί στην επόμενη σχετική Πρόσκληση. Διαφορετικά συνιστά προφανή κοινωνική αδικία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ανεργίας, η πρόσληψη στα Σ.Δ.Ε. πολιτών που έχουν ήδη ένα σταθερό και βέβαιο εισόδημα, καθώς στερεί αυτή τη δυνατότητα από νέους επιστήμονες που προσβλέπουν στα Σ.Δ.Ε. ως τη μοναδική ευκαιρία απασχόλησής τους.

Με βάση όσα προεκτέθηκαν ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας:
1. Την παράταση ισχύος των υπαρχόντων οριστικών πινάκων κατάταξης και για τη σχολική χρονιά 2020-2021, η δυνατότητα της οποίας προβλέπεται ρητά στην Πρόσκληση του 2019.
2. Την έναρξη διαβούλευσης με το σύλλογό μας ή και άλλους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα κριτήρια επιλογής προσωπικού στα Σ.Δ.Ε.
Με την ευκαιρία αυτή το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε. ανακοινώνει ότι συμπαρίσταται ολόθερμα στον αγώνα του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών του 2ου Σ.Δ.Ε. Κορυδαλλού για τη συνέχιση λειτουργίας του εκτός έδρας τμήματός του στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Χρειάζεται να ανοίξουν και άλλα σχολεία στις φυλακές, όχι να κλείνουν τα ήδη υπάρχοντα.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: