Απαιτούμε την αποκατάσταση της στρέβλωσης εδώ και τώρα με σύσταση όλων των πραγματικών των κοινών ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρουν η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, να προχωρήσει πέρα από τις διαπιστώσεις της «περί στρεβλής εφαρμογής του θεσμού των αναπληρωτών και σε έργα».

Είναι στη δική της δικαιοδοσία και αποκλειστική της ευθύνη, να επανανοηματοδοτήσει την έννοια του αναπληρωτή. Ως ομοσπονδία, έχουμε εκφράσει σταθερά και διαχρονικά την άποψή μας, ότι δεν είναι δυνατόν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να αναπληρώνουν για δέκα-δεκαπέντε χρόνια αποκλειστικά τους εαυτούς τους, διότι η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό στη δημόσια εκπαίδευση.

Αναμφίβολα οι τελευταίες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας περί «στρεβλής εφαρμογής του θεσμού του αναπληρωτή» φωτογραφίζουν τις κοινές ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι οι μόνες με τόσο μεγάλο αριθμό αναπληρωτών που ξεπερνούν τα 15 έτη προϋπηρεσίας.

Απαιτούμε την αποκατάσταση της στρέβλωσης εδώ και τώρα με σύσταση όλων των πραγματικών οργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.